ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γενική συνέλευση τις 31/08/2019

Πρόσκληση

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον αναρτισμένο ισολογισμό της εταιρείας.

Ισολογισμός