ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γενική συνέλευση τις 30/08/2018

Πρόσκληση

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον αναρτισμένο ισολογισμό της εταιρείας.

Ισολογισμός